20.05.2022

Poziv na sudjelovanje u EUROSTUDENT istraživanju

Započelo je najopsežnije istraživanje ekonomskih i socijalnih uvjeta života studenata. Istraživanje se provodi u svim zemljama Europskog prostora visokog obrazovanja, a u Republici Hrvatskoj ga provodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja u suradnji s istraživačkim timom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Specifičnosti ovogodišnjeg istraživanja su pitanja koja žele oslikati iskustva iz proteklog razdoblja u kojem se studiranje odvijalo sa smanjenim opsegom kontakata s profesorima, ali i s kolegama studentima.

 

Sudjelovanjem u istraživanju studenti imaju priliku upozoriti na probleme s kojima se suočavaju tijekom studiranja i potaknuti promjene koje će biti usmjerene podizanju kvalitete studentskog standard. Korištenjem rezultata istraživanja o različitim aspektima i uvjetima studentskoga života želi se smanjiti nejednakost u visokom obrazovanju, poticati veću uključenost u visoko obrazovanje studenata iz podzastupljenih i socijalno ranjivih društvenih skupina te tako otkloniti zapreke pri njihovu upisu i završavanju studija. Stoga je iznimno važno da anketi pristupi što veći broj studenata kako bi se njome obuhvatilo što veći dio studentskog tijela i prikupili relevantni podaci.

U istraživanju mogu sudjelovati svi studenti koji studiraju u ovom semestru. Uključivanje je moguće putem poveznice na stranici projekta www.eurostudent.hr (AAI pristup).

Dokumenti