20.12.2021

Potpisani prvi sporazumi o međunarodnoj suradnji Kineziološkoga fakulteta Osijek

Kineziološki fakultet Osijek je 17. prosinca 2021. sklopio dva sporazuma o međunarodnoj suradnji s dva inozemna fakulteta s područja kineziologije. Prvi sporazum o međunarodnoj svečano je potpisan u prostorijama Kineziološkog fakulteta Osijek, a potpisali su ga dekanica Kineziološkog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević i dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli prof. dr .sc. Vlatko Šeparović. Osim dekana Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Tuzla ugostili smo i izv. prof. dr. sc. Murisa Đuga, prodekana za znanost, prof. dr. Amru Nožinović Mujanović te gđu Senadu Karajbić, tajnicu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. U ugodnom raspoloženju razmijenili smo iskustva i ideje o budućoj suradnji kao i činjenicu da su upravo Tuzla i Osijek gradovi prijatelji.

Drugi sporazum o međunarodnoj suradnji potpisan je s Fakultetom za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje Sveučilišta svetih Ćirila i Metoda iz Skopja, Republika Sjeverna Makedonija. Potpisali su ga dekanica Kineziološkog fakulteta Osijek prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević i dekanica Fakulteta za fizičko obrazovanje, sport i zdravlje prof. dr. sc. Lenče Aleksovska-Veličkovska. Ovaj sporazum potpisan je posredstvom izv. prof. dr. sc. Ivice Kelama koji trenutno boravi u Skopju te je omogućio potpisivanje sporazuma „na daljinu“.

Oba potpisana sporazuma odnose se na uspostavljanje suradnje u znanstvenim, stručnim i nastavnim aktivnostima, posebice u zajedničkoj prijavi projekata, razmjeni kurikuluma, zajedničkoj organizaciji različitih događanja te mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Jačanje međunarodne suradnje i prepoznatljivosti Kineziološkog fakulteta Osijek jedan je od strateških prioriteta Fakulteta, a ovi potpisani sporazumi početak su intenzivnih aktivnosti na aktiviranju međunarodne suradnje.