10.11.2023

Potpisan Sporazum o suradnji tri kineziološka fakulteta, Hrvatskog kineziološkog saveza i Hrvatskog sportskog muzeja

09. studenog 2023. godine, na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, potpisan je Sporazum o suradnji tri kineziološka fakulteta (Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet; Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet Osijek), Hrvatskog kineziološkog saveza s Hrvatskim sportskim muzejom.

GALERIJA: