06.06.2024

Potpisan sporazum o suradnji sa Poliklinikom sveti Ante

Kineziološki fakultet Osijek i Poliklinika sveti Ante potpisali su sporazum o suradnji 3. lipnja 2024. godine u prostorijama Fakulteta a potpisala ga je dekanica prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević i direktor Poliklinike doc. dr. sc. Hrvoje Mihalj, dr. med. uz nazočnost izv. prof. dr. sc. Martine Mihalj, prodekana za razvoj, stručni rad i organizaciju doc. dr. sc. Tvrtka Galića i doc. dr. sc. Petra Šušnjare.

Sporazumnom suradnjom Kineziološki fakultet Osijek i Poliklinika sveti Ante stvara se mogućnost nastavne i stručne suradnje, razmjene iskustava uspostavljanja i razvijanja suradnje na području istraživačkih i stručnih projekata, organiziranje stručnih skupova o temama zajedničkog interesa te suradnja u izvođenju prakse studenata.