01.04.2022

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU KINEZIOLOŠKOGA FAKULTETA OSIJEK I TENNIS TALENTS OSIJEK

Kineziološki fakultet Osijek potpisao je sporazum o suradnji 31. ožujka 2022. godine s TENNIS TALENTS j. d.o.o. Osijek. Sporazum je svečano potpisan u prostorijama Fakulteta, a potpisale su ga dekanica Kineziološkoga fakulteta Osijek prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević i direktor TENNIS TALENTS j.d.o.o. Osijek Davor Grgić.

Sporazumom se utvrđuje suradnja u području upotpunjavanja praktičnih znanja u cilju podizanja kvalitete obrazovnog i stručnog rada. Suradnja će se usmjeravati na nastavu i stručnu praksu studenata, pružanje potpore u razvoju edukativnih programa, razmjeni iskustva i organiziranje stručnih skupova.

Dokument

Dokumenti