01.02.2022

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU KINEZIOLOŠKOGA FAKULTETA OSIJEK I HRVATSKOGA CRVENOGA KRIŽA – GRADSKO DRUŠTVO CRVENI KRIŽ OSIJEK

Kineziološki fakultet Osijek potpisao je sporazum o suradnji 1. veljače 2022. s Gradskim društvom Crveni Križ Osijek. Sporazum je svečano potpisan u prostorijama Fakulteta, a potpisale su ga dekanica Kineziološkoga fakulteta Osijek prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević i ravnateljica Gradskoga društva Crveni križ Osijek Martina Hećimović. Ovim sporazumom ostvaruje se suradnja u cilju kvalitetnijeg i stručnijeg obavljanja poslova iz zajedničkoga djelokruga: razvoj i provedba zajedničkih projekata, pružanje potpore razvoju edukativnih programa, razmjena iskustava i suradnja djelatnika i studenata Fakulteta i volontera Crvenoga križa, organiziranje terenske nastave i/ili stručno-pedagoške prakse studenata kao provoditelja aktivnosti u okviru programa Škola u prirodi koji se provodi u Centru za edukaciju u Orahovici te omogućavanje i korištenje prostora Crvenoga križa u Orahovici za terensku nastavu i druge programe izvan sjedišta Fakulteta.