04.06.2024

Potpisan sporazum između Kineziološkog fakulteta Osijek i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje odgojitelja i trenera iz Subotice

Sporazum je svečano potpisan u vijećnici Rektorata, a potpisali su ga dekanica Kineziološkoga fakulteta Osijek prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević i dr.  Vlasta Lipovac, direktorica Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje odgojitelja i trenera iz Subotice, uz nazočnost prodekanice za  znanost i međunarodnu suradnju doc. dr. sc. Ive Šklempe Kokić i prodekana za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Zvonimira Tomca.

Iz Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje odgojitelja i trenera iz Subotice posjetile su nas  dr. Sandra Vujkov, dr. Nataša Camprag Sabo, gđa Doma Čović i Željka Popov, asistentica.

Sporazumnom suradnjom Kineziološkoga fakulteta Osijek i Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje odgojitelja i trenera iz Subotice stvara se prilika za zajedničku prijavu za financiranje i sudjelovanje u programima koje financiraju nacionalne, EU ili druge međunarodne udruge i tijela, moblinost studenata i nastavnika, razmjene resursa, suorganizacije konferencija te ostale aktivnosti od zajedničkog interesa.