15.04.2021

POSTANI VODITELJ/VODITELJICA SPORTSKO-REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI!

Kineziološki fakultet Osijek organizira provedbu Programa osposobljavanja za poslove VODITELJA/VODITELJICE SPORTSKO-REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI.

Rok za predprijave je  01. svibnja 2021. 

Navedeni program osposobljavanja predstavlja osnovnu (početnu) razinu osposobljenosti za obavljanje stručnih poslova u sportskoj rekreaciji.

 

TRAJANJE PROGRAMA 

Program osposobljavanja realizirat će se provedbom nastavnog plana i programa koje je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Program će biti realiziran u više dijelova (produženih vikend termina). Polaznici će o početku izvođenja programa biti unaprijed informirani putem službene internetske stranice i putem e-maila. Program bi započeo u svibnju, a realizirao bi se tijekom 2021. godine. O daljnjem tijeku izvođenja programa bit ćete pravovremeno informirani. Program traje ukupno 306 sati.

 

NASTAVNE CJELINE 

  1. Osnove anatomije i fiziologije
  2. Prehrana i suplementacija u sportu
  3. Osnove psihologije sporta i komunikacije
  4. Osnovni principi vježbanja
  5. Osnove sportske rekreacije
  6. Metodika sportske rekreacije
  7. Zaštita na radu
  8. Praktična nastava

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Završetkom programa osposobljavanja za poslove VODITELJA/VODITELJICE SPORTSKO-REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI polaznici stječu kompetencije za provođenje najsuvremenijih redovnih i povremenih organizacijskih oblika sportsko-rekreacijskog vježbanja i različitih sadržaja sportske rekreacije.

 

STRUČNI VODITELJ PROGRAMA: doc. dr. sc. Josip Cvenić

 

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove voditelja sportsko-rekreacijskih aktivnosti mogu se upisati polaznici koji imaju:

a) minimalno završenu četverogodišnju srednju školu,

b) navršenih 18 godina života,

c) pisanu preporuku Hrvatskog saveza sportske rekreacije „Sport za sve“ ili gradskog, odnosno županijskog saveza sportske rekreacije ili preporuku zajednice sportskih udruga na županijskoj ili gradskoj razini,

d) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove voditelja/voditeljice sportsko-rekreacijskih aktivnosti.

 

PRIJAVA I POTREBNI DOKUMENTI 

–  kratki životopis

–  ispunjena prijavnica – upisnica u program osposobljavanja

–  preslika domovnice

–  preslika osobne iskaznice

–  preslika rodnog lista (izvadak iz matične knjige rođenih)

–  ovjerena preslika svjedodžbe ili diplome kao dokaz o prethodno završenoj srednjoj školi, stručnom studiju ili sveučilišnom studiju

 

CIJENA PROGRAMA 

Cijena PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA za obavljanje poslova voditelja/voditeljice sportsko-rekreacijskih aktivnosti kojeg provodi Kineziološki fakultet Osijek, iznosit će 7.000,00 kuna za grupu od 20 polaznika.

 

NAPOMENA: u slučaju prijave manjeg broja od potrebnih 20 kandidata postoji mogućnost provođenja programa, međutim, u tom slučaju će se korigirati cijena programa o čemu ćete biti pravovremeno informirani.

 

UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA 

Po završetku programa osposobljavanja i uspješno položenim ispitima polaznik dobiva Uvjerenje o osposobljavanju za poslove voditelja/voditeljice sportsko-rekreacijskih aktivnosti koje se upisuje u e-radnu knjižicu.

 

Prijave za upis su u tijeku:
Podatke možete dostaviti na:
e- mail: ana.mioc@kifos.hr
Mob: 031-559-307

 

Prijavnica sportsko-rekracijske aktivnosti