24.05.2021

Online predavanje: BIOETIKA SPORTA – POGLED U BUDUĆNOST SPORTA

 

28.05.2021. u 8:00 sati održat će se online predavanje doc. dr. sc. Matije Mate Škerbića na temu „Bioetika sporta – pogled u budućnost sporta“.  Predavanje će održati u sklopu kolegija Bioetika sporta, te je namijenjeno studentima 1. godine diplomskog studija kineziologije i svim zainteresiranim studentima i djelatnicima Kineziološkog fakulteta u Osijeku.

Predavanje možete pratiti putem platforme Zoom na linku:

https://us06web.zoom.us/j/86287389229?pwd=a1FvOG4xYytCTTMzNy9SNW43QkY2UT09

Meeting ID: 862 8738 9229

Passcode: 577405

 

O temi predavanja:

Bioetici sporta, najmlađoj sub-disciplini filozofije sporta (McNamee i Morgan, 2015), autor pristupa kao ključnoj u razmatranju i pogledu prema budućnosti sporta. Unutar bioetike sporta, autor uočava i razlikuje dva temeljna očišta koja se razlikuju u shvaćanju onog bio u pojmu bioetika. Tako, s jedne strane bio se shvaća kao bio-tehnologija i bio-medicina te u razmatranja uključuje s njima povezane probleme u sportu. S druge strane, bio se razumije kao život ili bios čime u svoj vidokrug uključuje širok spektar (dodatnih) tema. Nadalje, autor bioetiku sporta razmatra kao najzastupljenije, najvibrantnije i najpropulzivnije područje filozofijskog bavljenja (sa) sportom, te kao disciplinu ključnu za suvremeni profesionalni sport i njegovu budućnost. Na primjerima Oscara Pistoriusa, Marcusa Rehma i Caster Semenye, autor će pokazati kako se unutar bioetike sporta razrješavaju najkompleksniji problemi i(li) slučajevi u sportu, uključujući i recentnu pandemiju izazvanu virusom COVID-19.  U tom smislu, autor će predstaviti deset anticipiranih scenarija budućeg razvoja suvremenog sporta, temeljnih na dosadašnjim bioetičko-sportskim razmatranjima, istraživanjima i uvidima.

 

O predavaču:

 

Doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić (rođen u Varaždinu) prvi je doktor filozofije sporta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2019. god. obranio disertaciju pod naslovom ‘Etika sporta Williama Johna Morgana’ s ocjenom summa cum laude.

Zaposlen je kao docent na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za filozofiju i kulturologiju, gdje je nositelj kolegija Filozofija sporta i igre, Filozofija odgoja, Metodika nastave filozofije, logike i etike, Etika, Bioetika, Antička filozofija i Nova etička kultura. Također, trenutno predaje i na Fakultetu organizacije i informatike te Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je više od 30 znanstvenih radova, uvodnika, recenzija i prikaza u domaćim i inozemnim časopisima. Član je uredništva časopisa Filozofska istraživanja Synthesis philosophica. 

Svojim je predavanjima sudjelovao na više od 40 međunarodnih konferencija, uljučujući Svjetski kongres filozofije u Pekingu (Kina), svjetske kongrese filozofije sporta u Oslu (Norveška, 2018.) i Kyotu (Japan, 2019.), europskog kongresa o filozofiji sporta u Parizu (Francuska, 2021.) te britanskog društva za filozofiju sporta u Oxfordu (Trinity College, 2019.) i Swanseau (Wales, 2018.).

Inicijator je, osnivač i voditelj prvog Znanstveno – istraživačkog odbora za bioetiku i sport (od 2017.) te međunarodne konferencije International Conference Ethics, Bioethics and Sport (od 2018).

Član je Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatskog filozofskog društva kojem je bio tajnik u mandatu 2018. – 2020. te osnivač i predsjednik Varaždinskog filozofskog kruga HFD. Osim toga, aktivni je član međunarodnih društava International Association for the Philosophy of Sport (IAPS), British Philosophy of Sport Association (BPSA), European Association for the Philosophy of Sport (EAPS) i International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.  Trenutno, obnaša dužnost člana ‘Core Group’ Svjetskog društva za filozofiju sporta (IAPS) u mandatu od 2019. do 2021. unutar kojeg je inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora svjetskog kongresa filozofije sporta koji se treba održati u Splitu od 21. do 24. rujna 2021.  kroz suradnju Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu (Kineziološki fakultet).

Sudionik je i autor nekoliko međunarodnih Erasmus i Comenius projekata, kao i sveučilišnih znanstveno-istraživačkih projekata Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Instituta za filozofiju, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.