18.01.2023

Online predavanje Bioetika sporta- Pogled u budućnost sporta

28.05.2021. u 8:00 sati održalo se online predavanje doc. dr. sc. Matije Mate Škerbića na temu
„Bioetika sporta – pogled u budućnost sporta“. Predavanje se održalo u sklopu kolegija Bioetika
sporta, te je bilo namijenjeno studentima 1. godine diplomskog studija kineziologije i svim
zainteresiranim studentima i djelatnicima Kineziološkog fakulteta u Osijeku.
O temi predavanja:
Bioetici sporta, najmlađoj sub-disciplini filozofije sporta (McNamee i Morgan, 2015), autor
pristupa kao ključnoj u razmatranju i pogledu prema budućnosti sporta. Unutar bioetike sporta,
autor uočava i razlikuje dva temeljna očišta koja se razlikuju u shvaćanju onog bio u pojmu
bioetika. Tako, s jedne strane bio se shvaća kao bio-tehnologija i bio-medicina te u razmatranja
uključuje s njima povezane probleme u sportu. S druge strane, bio se razumije kao život ili bios
čime u svoj vidokrug uključuje širok spektar (dodatnih) tema. Nadalje, autor bioetiku sporta
razmatra kao najzastupljenije, najvibrantnije i najpropulzivnije područje filozofijskog bavljenja
(sa) sportom, te kao disciplinu ključnu za suvremeni profesionalni sport i njegovu budućnost. Na
primjerima Oscara Pistoriusa, Marcusa Rehma i Caster Semenye, autor će pokazati kako se unutar
bioetike sporta razrješavaju najkompleksniji problemi i(li) slučajevi u sportu, uključujući i
recentnu pandemiju izazvanu virusom COVID-19. U tom smislu, autor će predstaviti deset
anticipiranih scenarija budućeg razvoja suvremenog sporta, temeljnih na dosadašnjim bioetičkosportskim razmatranjima, istraživanjima i uvidima.

Dokumenti