18.01.2023

Održano predavanje Olega Mandića „Posljednjeg dječaka iz Auschwitza“

U okviru kolegija Bioetika i teme edukacije o holokaustu, održano je najavljeno Zoom gostovanje
Olega Mandića „Posljednjeg dječaka iz Auschwitza“, koji je sa studentima razgovarao o svom
iskustvu boravka u koncentracijskom logoru Auschwitz. Predavanje se održalo u srijedu 21.4.
2021. u 15:30 sati. Predavanju su nazočili i gosti iz dvaju Veleposlanstava u Republici Hrvatskoj.
Njegova ekselencija Ilan Mor, veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj. U uvodnom je
dijelu upoznao studente s potrebom edukacije o holokaustu i ostalim genocidima, kako se takvo
zlo ne bi više nikada ponovilo. Cameron Millard, Political Officer u Ambasadi Sjedinjenih
Američkih Država u Hrvatskoj izrazio je podršku poučavanju o holokaustu, posebno na
sveučilišnoj razini. Budući da je bioetika etika života, edukacija o holokaustu kao ultimativnom
zlu i negaciji života potrebna je svima, a posebno budućim profesorima, odgojiteljima i učiteljima
koji će odgajati buduće naraštaje. Najvažniji element edukacije su svjedočanstva preživjelih, a
takvo jedno svjedočanstvo studenti su imali prilike čuti na ovom predavanju.

Dokumenti