30.11.2022

Održano predavanje Etička dopusnica za istraživanje s ljudima kao sudionicima- kako i zašto?

Dana 30. studenog 2022. godine u dvorani Srednjika održano je predavanje Ivane Duvnjak i
doc. dr. sc. Ive Šklempe Kokić „Etička dopusnica za istraživanja s ljudima kao sudionicima –
kako i zašto?“ Predavanje je održano studentima druge godine diplomskog studija
Kineziološka edukacija kao pomoć u planiranju i pripremi diplomskog rada i kasnijim
istraživanjima koja će provoditi. Svrha mu je bila upoznati studente s etikom istraživanja u
kojima sudjeluju ljudi kao ispitanici, temeljnim načelima, kao i etičkim kodeksima,
konvencijama i deklaracijama koje propisuju provođenje istraživanja u kojima sudjeluju ljudi.
Poseban naglasak dan je na pravilan postupak istraživanja u kojima sudjeluju djeca i ostale
ranjive skupine. U sklopu predavanja studenti su dobili i upute kako će sa svojim mentorima
ispuniti obrazac zahtjeva za dobivanje etičke dopusnice za svoje diplomske radove te su
upoznati s radom Etičkog povjerenstva Kineziološkog fakulteta Osijek.

 

30. studenog 2022. održano predavanje Etička dopusnica za istraživanja s ljudima kao sudionicima – kako i zašto