29.09.2022

Održana radionca u SOS DJEČJEM SELU LADIMIREVCI

U sunčanom okruženju SOS Dječjeg sela Ladimirevci, Udruga SOS Dječje selo Hrvatska dana 29.
rujna 2022. godine proslavila je 30. rođendan. Kineziološki fakultet Osijek je u suradnji sa SOS
Dječjim selom Ladimirevci proveo više sportskih aktivnosti pod vodstvom profesora
Kineziološkog fakulteta u Osijeku. Za sportski dio aktivnosti pobrinuli su se vrijedni studenti s
Kineziološkoga fakulteta u Osijeku.
Razne tjelesne aktivnosti su održane za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Tako su djeca imala
priliku okušati se u radionici Tenis koju su provele studentice Ozana Brkić i Lucija Faj. Radionicu
Ples i Aerobik provele su studentice Barbara Ribić, Ozana Brkić i Lea Petrov, a radionicu Štafetne
elementarne igre proveli su Dino Bučević i Sara Aščić. Studenti Luka Opšić i Mateo Paulović
demonstrirali su djeci radar za brzinu na nogometnom igralištu. Djeca su aktivno sudjelovala, te
naučila neka nova motorička znanja, a sami cilj tjelesnog vježbanja je bila socijalizacija i skretanje
pažnje na dobrobiti tjelesnog vježbanja.

 

29. rujna .2022. ODRŽANA RADIONICA U SOS DJEČJEM SELU LADIMIREVCI