18.01.2023

Održan znanstveni kolokvij Tjelesno vježbanje, društvo i sport

Povodom 1. Dana Kineziološkog fakulteta Osijek 24. svibnja 2021. godine održan je Znanstveni
kolokvij „Tjelesno vježbanje, društvo i zdravlje“. Cilj održavanja ovog znanstvenog kolokvija
bio je razmjena iskustva, suradnja i poticaj nastavnicima i studentima Kineziološkog fakulteta
Osijek na znanstveno-istraživački rad i znanstvenu suradnju. Kolokvij je pozdravnim govorom
otvorila privremena dekanica prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, a moderirali su ga izv. prof. dr. sc.
Zvonimir Tomac i doc. dr. sc. Iva Šklempe Kokić.
Zbog epidemioloških prilika kolokvij je održan virtualno. Pozvana predavanja održala su tri
renomirana pozvana predavača. Prof. dr. sc. Rado Pišot sa Znanstveno-raziskovalnog središča
Koper, Republika Slovenija, održao je interesantno i korisno predavanje na temu utjecaja
pandemije Covid-19 na sport i mlade u kojem je istaknuo prilično devastirajuće efekte neaktivnosti
koji su posljedica restrikcija uvedenih u sklopu protuepidemijskih mjera. Nakon njega predavanje
je imao prof. dr. sc. Damir Sekulić, dekan Kineziološkog fakulteta u Splitu, svojim predavanjem
o provedenim istraživanjima o navikama tjelesnog vježbanja kod adolescenata u doba pandemije
Covid-19 gdje je također utvrđen zabrinjavajući pad razine tjelesne aktivnosti. Treće predavanje,
održao je doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, sa temom
“Bioetika u sportu” i otvorilo se niz aktualnih etičkih pitanja iz područja sporta. Drugi dio
znanstvenog kolokvija bilo je izlaganje studenata i nastavnika Kineziološkog fakulteta Osijek.
Studenti i nastavnici Kineziološkog fakulteta Osijek održali su zanimljiva izlaganja s temom sporta
i rekreacije, od ozljeda u nogometu do tjelesnog fitnessa djece. Održana predavanja još jednom su
potvrdila kako je kineziologija profesija budućnosti, a kineziolozi stručnjaci koji svojim
profesionalnim i znanstvenim radom mogu izuzetno pozitivno utjecati na zdravlje i kvalitetu života
pojedinca i društva u cjelini

Dokumenti