10.11.2022

Održan Mendeley seminar i radionica Kinovea u organizaciji Studentske sekcije KIFOS

Prva organizirana radionica u novoj akademskoj godini organizirana je 27.10.2022. godine u
16:00 sati u dvorani Pampas. Tema radionice je bila Mendeley. Cilj radionice je bio prikazati
mogućnosti Mendeley programa te pokazati kako im može pomoći u pisanju seminarskih,
završnih, diplomskih i znanstvenih radova. Radionicu su vodili studenti Nikolina Užnik i Ivan
Paravac.
Teme koje su obrađene na radionici:
– Nova i stara verzija Mendeley-a
– Otvaranje Mendeley računa
– Dodavanje radova putem DOI-a, manualno dodavanje te kopiranje cjelovitog rada
– Formiranje tag-ova
– Formiranje foldera
– Formiranje grupe
– Označavanje unutar radova u Mendeleyu
– Stavljanje bilješki u radovima
– Povezivanje Mendeley-a sa word-om
– Korištenje opcije citiranja putem Mendeley-a
– Dodavanje literature putem Mendeley-a
– Mijenjanje jezika citiranja u Mendeley-u
– Mijenjanje stila u Mendeleyu
Studentima je dan prije same radionice poslan link s starom verzijom Mendeley programa te su na
radionici uz slušanje predavanja i isprobavali sve funkcije. Nakon održane radionice, voditelji
Studentske sekcije su održali sastanak u kojem je utvrđeno što će se raditi u narednom periodu. Na
sastanku su prisustvovali: Nikolina Užnik, Ivan Paravac, Mirjam Blažević, Blago Čepo, Jana
Gregurić, Rita Šolaja, Atila Salaj, Sara Aščić, Iva Macan, Danijela Kuna i Marin Marinović.

10. studenog 2022. uspješno je odrađena još jedna radionica, Kinovea radionica Ovoga puta glavni
akteri bili su Sara Aščić i Atila Salaj. Ono što su studenti Kineziološkoga fakulteta naučili jest to
da je Kinovea aplikacija vrlo korisna kod objašnjavanja pravilnog izvođenja pokreta i same
biomehanike pokreta. Koristi se kako u profesionalnom sportu tako i u rekreaciji, a za sve one koji
misle da moraju koristiti skupe vrhunske kamere postoji i jednostavniji način a to je da aplikaciju
možete koristiti i putem mobitela što je u današnje vrijeme puno lakše i brže.

 

 

 

 

27. listopada 2022. i 10. studenog 2022. održan Mendeley seminar i radionica Kinovea u organizaciji Studentske sekcije KIFOS