27.04.2021

Odluka o korištenju sustava elektroničke pošte na domeni kifos.hr

Odluka se korištenju sustava elektroničke pošte na domeni kifos.hr s primjenom počela je od 1.5.2021.

Zajednička elektronička pošta za studijske godine je:

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija:

  1. godina: kineziologija2022@kifos.hr
  2. godina: kineziologija2021@kifos.hr
  3. godina: kineziologija2020@kifos.hr

Diplomski sveučilišni  studij Kineziološka rekreacija

  1. godina: edukacija2022@kifos.hr
  2. godina: edukacija2021@kifos.hr

Izvanredni sveučilišni studij Kineziologija:

                   

  1. godina: kineziologija.izv2022@kifos.hr
  2. godina: kineziologija.izv2021@kifos.hr

      

 

ODLUKA O KORIŠTENJU E-POŠTE_KIFOS

Dokumenti