27.04.2021

Odluka o korištenju sustava elektroničke pošte na domeni kifos.hr

Odluka se korištenju sustava elektroničke pošte na domeni kifos.hr s primjenom počinje od 1.5.2021.

Zajednička elektronička pošta za studijske godine je:

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija:

  1. godina: kineziologija2020@kifos.hr
  2. godina: kineziologija2019@kifos.hr
  3. godina: kineziologija2018@kifos.hr

Diplomski sveučilišni  studij Kineziološka rekreacija

  1. godina: edukacija2020@kifos.hr

ODLUKA O KORIŠTENJU E-POŠTE_KIFOS

Dokumenti