14.07.2021

Obavijest o izboru dekanice Kineziološkog fakulteta Osijek

Fakultetsko vijeće Kineziološkog fakulteta Osijek na Izbornoj sjednici održanoj 7. srpnja 2021. godine jednoglasno je izabralo prof. dr. sc. Vesnicu Mlinarević, redovitu profesoricu za dekanicu Kineziološkog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine

Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 13. srpnja 2021. godine potvrđen je izbor prof. dr. sc. Vesnice Mlinarević , redovite profesorice za dekanicu Kineziološkog fakulteta Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na mandatno razdoblje 2021. – 2025.