28.09.2023

‘Nikad nije kasno biti fit’

Projekt ‘Nikad nije kasno biti fit‘ kreće s provedbom od sljedećeg tjedna u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek. Opis i cilj projekta je omogućiti  kontinuirano promicanje kineziološke rekreacije te bi omogućiti osobama treće životne dobi da se organizirano bavi tjelesnom aktivnošću.  Program tjelesnog vježbanja uključuje vježbe koordinacije, mišićne jakosti, ravnoteže i fleksibilnosti. Vježbanje će se provoditi dva puta tjedno u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek. Aktivnosti će provoditi studenti Kineziološkog fakulteta Osijek pod vodstvom doc. dr. sc. Hrvoja Ajmana i asistenta Zorana Špoljarića, mag. cin.

Projekt je sufinanciran od strane HEP-a  pod natječajem ”Svijetlo na zajedničkom putu”.