02.04.2021

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za stručno-administrativne poslove

Stručni referent za stručno-administrativne poslove

       (radno mjesto III. vrste-stručni referent) 

Opis poslova:

  • obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Ureda,
  • ugovara sastanke, te skrbi o reprezentaciji te gostima dekana i prodekana,
  • vodi registar ugovora o djelu i autorskih ugovora,
  • sudjeluje u pripremi Izvješća o realiziranoj nastavni po semestrima,
  • obavlja i druge administrativne poslove po nalogu voditelja Ureda, tajnika i privremenog dekana,
  • za svoj rad odgovara tajniku Fakulteta

Uvjeti: srednja stručna sprema društvenog smjera, poznavanje rada na

računalu

Radno iskustvo: jedna godina radnog iskustva

Broj izvršitelja: jedan

Natječaj web

Privola-obrazac

Dokumenti