28.03.2023

MDPI : dostupno 30 APC vaučera za objavu u otvorenom pristupu

Švicarski izdavač znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu sklopili su sporazum temeljem kojega je hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici dostupno 30 APC vaučera (APC – Article Processing Charges) za objavu radova u otvorenom pristupu bez dodatnih troškova objave za autore.

Više informacija na Portalu elektroničkih izvora za hrvatsku i akademsku zajednicu