17.05.2023

KIFOS I „ŠTARK“ – VJEŽBAJMO ZAJEDNO

Povodom obilježavanja 3. dana Kineziološkog fakulteta Osijek te 60 godina rada Centra za odgoj i obrazovanje “Ivan Štark” Osijek, 17.05.2023. u vremenu od 10:30 do 13:00 u prostorima Centra održana je sportska radionica KIFOS i Štark- Vježbajmo zajedno. U radionici su sudjelovali studenti 2. godine diplomskog studija Kineziološka edukacija i učenici Centra Ivan Štark, Centra za autizam, OŠ F. Tuđman (B Manastir), A.G. Matoš (Vinkovci), Josip Matoš (Vukovar).
Provođenjem aktivnosti olimpijade starih sportova studenti su primjenili stečeno znanje u adaptaciji, organizaciji i realizaciji grupnih aktivnosti, a učenici su sudjelovanjem prikazali svoje vještine.

 

17. svibnja 2023. u prostorima Centra održana je sportska radionica KIFOS i Štark- Vježbajmo zajedno

Dokumenti