11.05.2023

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Statuta Kineziološkog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Statuta Kineziološkog fakulteta Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Izvješće o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga Statuta

 

Dokumenti