07.10.2021

IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA

Na temelju Odluke  rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u četvrtak, 21. listopada 2021. godine, održati će se izbori za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentske zborove sastavnica. Glasačka mjesta biti će otvorena toga dana od 7.00 do 19.00 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i studentski zbor pojedine sastavnice će se provoditi istodobno na svim znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku, i to prema odredbama Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, pročišćeni tekst, te Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama

Izbori za studentske predstavnike su neposredni, slobodni i tajni. Novi studentski predstavnici biraju se na razdoblje od dvije (2) godine.

Pravilnik za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku

IZBORNO POVJERENSTVO SVEUČILIŠTA

IZBORNO POVJERENSTVO KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK

POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE

Kandidature na razini Sveučilišta:

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

Kandidature na razini sastavnice:

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

Kandidature na razini sastavnice Sveučilišta – Kineziološkog fakulteta Osijek dostavljaju se najkasnije do ponedjeljka 11. listopada 2021. godine Izbornom povjerenstvu – predajom u Ured dekanice Kineziološkog fakulteta Osijek, do 15:00 sati (Drinska 16 a, Osijek)

Kandidacijska lista za izbor predstavnika u Studentski zbor Kineziološkog fakulteta Osijek 

Odluka o imenovanju Biračkog odbora.pdf

 

 

Dokumenti