15.11.2022

Interni Natječaj za prijavu institucijskih znanstveno-istraživački projekata Kineziološkog fakulteta Osijek za 2022. godinu SciKifos2022

Kineziološki fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje interni natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu zaposlenika Fakulteta. Temeljem odluke Fakultetskog vijeća Kineziološkog fakulteta Osijek na natječaju će se raspodijeliti iznos od 40.000,00 kn, a osigurat će se iz namjenskih sredstava za institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti.

Uvjeti, prihvatljivi troškovi, rokovi, podaci o načinu evaluacije projektnih prijedloga te način prijave i prijavni obrazac na natječaj dostupni su u privitku.

88) Odluka o raspisivanju internog Natječaja za prijavu institucijskih znanstveno-istraživačkih projekata Kineziološkog fakulteta Osijek

Dokumenti