20.01.2023

INDEKSIRANJE HRVATSKIH ČASOPISA U CITATNOJ BAZI PODATAKA WEB OF SCIENCE

Više od 130 hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa pretraživo je putem sučelja citatne baze podataka Web of Science (WoS), pri čemu WoS podatke za većinu hrvatskih časopisa preuzima iz portala Hrčak. S obzirom na poteškoće povezane s točnošću podataka i nerijetko velike vremenske odmake u indeksiranju radova u WoS-u, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK), Srce i Hrvatska udruga za znanstvenu komunikaciju (ZNAK) inicirali su komunikaciju s Clarivateom, vlasnikom baze, te predložili unaprjeđenje procesa preuzimanja podataka.

Automatizacija će omogućiti potpunije i ažurirane podatke u bazi Web of Science što je važno za hrvatske znanstvene i stručne časopise imajući u vidu da se indeksiranost u WoS Core Collection

 

Više informacija na mrežnim stranicama Srca Sveučilišta u Zagrebu OVDJE