08.12.2022

Implementacija znanstvenih istraživanja u kineziološkoj praksi kineziologa u radu s djecom predškolske i rane školske dobi

Dragi studenti,

pozivamo vas na gostujuće pozvano predavanje izv. prof. dr. sc. Biljane Trajkovski, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci s temom:
“Implementacija znanstvenih istraživanja u kineziološkoj praksi kineziologa u radu s djecom predškolske i rane školske dobi”.
Termin predavanja je četvrtak 15. 12. 2022. u 12, 00h u dvorani Pampas Kineziološkog fakulteta Osijek.