08.02.2023

Humanitarna akcija Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Osijek za Školu za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“

 

Humanitarna akcija u organizaciji Studentskog zbora Kineziološkog fakulteta Osijek na inicijativu studenata 2. godine diplomskog studija Kineziološka edukacija, profesorom mag.cin. Zoranom Špoljarićem, asistentom na KIFOS-u, te ravnateljicom škole „Ivan Štark“ mr.sc. Maja Radoš-Bučma održana je na početku mjeseca prosinca 2022. godine.

Studenti 2. godine diplomskog studija Kineziološka edukacija odlučili su se razveseliti djecu jer su istu mogli upoznati u sklopu kolegija „Kineziološke aktivnosti djece s posebnim potrebama“ na kojem su sudjelovali u provedbi sata TZK, te su na ovaj human način odlučili pridonijeti i razveseliti polaznike škole za Božić.

Studenti, Uprava fakulteta te zaposlenici fakulteta su svojim donacijama pomogli da se svakom od skoro 200 polaznika škole pokloni prigodan poklon za Božićnu priredbu, na koju smo se rado odazvali, njihove škole koja se održavala 23.12.2022. godine.

Humanitarna akcija za Ivan Štark

Dokumenti