19.05.2022

Gostujuće predavanje

U ponedjeljak u dvorani Pampas u 10:00 sati će se u povodu 2. Dana Kineziološkoga fakulteta Osijek održati gostujuće predavanje prof. dr. sc. Danijele Čačić Kenjerić, Važnost prehrane kod trkača.