18.01.2023

Gostujuće predavanje red. prof. Dejana Doneva

13. svibnja 2022. godine održalo se gostujuće predavanje, red. prof. Dejana Doneva s Instituta
filozofije, Filozofskoga fakulteta, Univerziteta “Sv. Kiril i Metodij” u Skopju, Mjesto i značaj
moralne vrijednosti u sportu u novom konceptu etičkog obrazovanja, održano je za studente 13.
svibnja 2022. godine. Zanimljiva rasprava o moralu u sportu danas i u budućnosti.

Dokumenti