24.11.2022

Freemover CEEPUS – zašto da?

Freemover CEEPUS – zašto da?

U petak, 25.11.2022. /Dvorana Pampas u 12, 00 sati

Predavanje na temu CEEPUS freemover mobilnosti za sve studente i nastavnike.

 

CEEPUS koordinator: izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Galzina