28.02.2023

Erasmus+ natječaj – Info Day za studente

Erasmus+ Info Day za studente o prijavi na natječaj za studentske mobilnosti ove godine održat će se dva puta. Prvi termin je 01.03. (srijeda) u svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta u 11:30h. Drugi termin je 08.03. (srijeda) u predavaonici 168 (1. kat) Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u 13:00h. Studenti svih fakulteta i odjela su dobrodošli te pozivamo studente KIFOS-a da se informiraju o prijavama na Erasmus+ natječaje za studentske mobilnosti. Dodatne informacije dostupne su kod Josipe Pleša, Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tel. 031 224 171, e-mail: jplesa@unios.hr.