26.10.2021

Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, 2021./2022. 

U sklopu ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 20. listopada 2021. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora u okviru Erasmus+ programa za realizaciju individualnih mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u Erasmus+ programskim zemljama u akademskoj godini 2021./2022.

Rok za prijavu je 19. studenoga 2021.
Poveznica: