09.03.2022

DOSTUPAN ONLINE KATALOG Knjižnice KIFOS-a

Od sada možete pretraživati online katalog knjižnice Kineziološkoga fakulteta Osijek. Sva obrađena građa je pretraživa, a dolaskom u knjižnicu možete posuditi pretražene naslove.