22.01.2024

Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja

Pozivaju se svi zainteresirani na događanje Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja na kojemu će stručnjaci Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) predstaviti novosti vezane uz način izrade i izdavanja digitalnih diploma, koncept elektroničkog pečata, način provjere vjerodostojnosti diploma, registar diploma te novi Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO).

Navedeno predstavljanje novosti u digitalizaciji sustava visokog obrazovanja koje predstoji u 2024. godini, a vezano je za temu digitalnih diploma, održat će se u Auli Rektorata Sveučilišta u Osijeku, 7. veljače 2024. godine, s početkom u 10 sati na   poveznici     možete preuzeti Poziv te se prijaviti za sudjelovanje na događanju Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja.