Vijesti referade

Rok za prijavu teme završnog rada 19.04.2021

Rok za prijavu teme završnog rada

Poštovani studenti treće godine Prediplomskog studija, Prema uputi Odbora za završne i diplomske radove molio bih vas da odaberete teme završnih radova i predate potpisani Obrazac 1: Pr...