Novosti

Studentski izbori 7. lipnja 2023. godine 05.06.2023

Studentski izbori 7. lipnja 2023. godine

Poštovani studenti, sukladno Odluci rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2. svibnja 2023. godine o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josip...

Seminar Shuttle Time u Osijeku 25.05.2023

Seminar Shuttle Time u Osijeku

Poštovani kolegice i kolege, Kineziološki fakultet Osijek, nositelj kolegija Teorija i metodika sportova s reketom  doc. dr. sc. Josip Cvenić  u suradnji sa izv. prof. dr. sc. Lidijom Pe...