Gostujuća predavanja

GOSTUJUĆE PREDAVANJE: GOALBALL 18.05.2023

GOSTUJUĆE PREDAVANJE: GOALBALL

U sklopu 3. dana Kineziološkog fakulteta Osijek i Erasmus programa mobilnosti, 18.05.2023. od 16:00-19:00 u dvorani KIFOS prof. dr. sc. Marko Aleksandrović održao je predavanje i praktični prik...