31.01.2023

AKTIVNOST „KOJI FAKS ODABRATI“

Aktivnost „Koji faks odabrati“ održala se 25. siječnja 2023. s početkom u 20 sati u prostorijama Učeničkog doma „Hrvatskog radiše“ Osijek. Sama aktivnost bila je organizirana za maturante doma koji planiraju upisati fakultet. Sa svakog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku bila su prisutna dva predstavnika. Melisa Babić i Klara Findrik, članice udruge Alumnija Kineziološkog fakulteta Osijek, predstavljale su Kineziološki fakultet Osijek.

Sama aktivnost provedena je na način sajma gdje je svaki fakultet imao „stol“ na kojem su bili predstavnici fakulteta. Maturanti su po svom izboru odabrali željeni „stol“ na kojem bi iznosili svoja pitanja i nedoumice vezana za polaganje državne mature, tijek studiranja, mogućnostima zaposlenja tijekom i nakon diplome te mnoga druga pitanja. Cilj aktivnosti bio je opisati i dati što jasnije informacije maturantima o samom studiranju, studenskom životu te o zaposlenju nakon određenog fakulteta koje će im olakšati jedno novo poglavlje u njihovom životima.

 

aktivnost-koji faks odabrati

Dokumenti