29.04.2024

Održan Eco City Waste Fest

U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije 25. i 26. travnja održan je Eco City Waste Fest – prvi festival otpada u Hrvatskoj. U sklopu projekta sudjelovao je i Kineziološki fakultet Osijek koji je u suradnji sa
Športskim objektima organizirao sportski poligon u kojemu su sudjelovala djeca i svi zainteresirani. Cilj je sportskog poligona pokazati da se zanimljive aktivnosti mogu napraviti od različitih materijala.
Na samom kraju poligona su se nalazile žuta i plava kanta u koje su djeca bacala plastične boce i papir, s ciljem edukacije djece o pravilnom odlaganju. Aktivnost je osmislila i provela naslovna asistentica Sara Aščić dok su u provedbi same aktivnosti pomagali doc. dr. sc. Petar Šušnjara, asistent Marin Marinović zajedno sa studentima Anja Veg, Vladimir Lalić, Vedran Lukić, Ilija Kopić, Lovro Kvasnovski, Stjepan Markovinović i Marko Pavić.