08.11.2022

5. Osječki dani bioetike

Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za
odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Osječka jedinica
međunarodne katedre za bioetiku organizirali su 5. Osječke dane bioetike, koji su se održali 7. i 8.
studenog 2022. u Osijeku u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Cara Hadrijana 10). Suorganizatori 5. Osječkih dana
bioetike bili su Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Akademija za umjetnost i
kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, Kineziološki fakultet, Hrvatsko bioetičko društvo, Centar za integrativnu
bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog
fakulteta Sveučilišta sv. Ćirila i Metoda u Skopju.
Središnje mjesto u okviru 5. Osječkih dana bioetike imali su međunarodna konferencija o temi
„Bioetika i ljudska prava

5. Osječki dani bioetike 7. – 8. studenog 2022.