21.10.2021

SVEČANA PROMOCIJA SVEUČILIŠNIH PRVOSTUPNIKA 𝗞𝗜𝗡𝗘𝗭𝗜𝗢𝗟𝗢𝗚𝗜𝗝𝗘/ 28. rujna 2021./ Vikarijat, Osijek