Nazad na studentski zbor

Tajana Todorović

članica Studentskog zbora


Godina i smjer
I. godina Sveučilišnog prijediplomskog studija Kineziologija