Nazad na studentski zbor

Laura Šoš

članica Studentskog zbora


Godina i smjer
II. godina Sveučilišnog prijediplomskog studija Kineziologija