Nazad na studentski zbor

David Curač

član Studentskog zbora


Godina i smjer
III. godina Sveučilišnog prijediplomskog studija Kineziologija