19.04.2021

Rok za prijavu teme završnog rada

Poštovani studenti treće godine Prediplomskog studija,

Prema uputi Odbora za završne i diplomske radove molio bih vas da odaberete teme završnih radova i predate potpisani Obrazac 1: Prijava teme u Ured za studente i studije do 30.04.2021.

Srdačan pozdrav,

Darko Matotek

Voditelj Ureda za studente i studije