Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije / Redovni

1. godina

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije / Redovni

2. godina

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije / Redovni

3. godina

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije / Izvanredni

1. godina

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije / Izvanredni

2. godina

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Diplomski sveučilišni studij Kineziološke edukacije

1. godina

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe

Diplomski sveučilišni studij Kineziološke edukacije

2. godina

 • Predavanja
 • Seminari
 • Vježbe