03.12.2021

POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI IZMEĐU KINEZIOLOŠKOG FAKULTETA OSIJEK I HRVATSKOG PARAOLIMPIJSKOG ODBORA