21.03.2023

Potpisan Sporazum o suradnji HOO-a (CIRSP-a) i triju kinezioloških fakulteta u Hrvatskoj