24.05.2023

Održani 3. Dani Kineziološkog fakulteta Osijek