13.05.2024

Od trnja do zvijezda- doc. dr. sc. Pero Kuterovac i Tamara Despot, mag. cin.- Predavanje u sklopu Tjedna karijera na Kineziološkom fakultetu Osijek